Nyheter

Välj ett bemanningsföretag för sjuksköterskor med kvalitetstänk

Innan ett uppdrag inom bemanning i vården påbörjas brukar såväl konsulten som uppdragsgivaren ha ganska många frågor. Konsulten kan till exempel undra vad den kan förvänta sig när den först anländer till arbetsplatsen. Uppdragsgivaren kan istället ha frågor om kvalitetstänk och urvalsprocess etc. Därför bör ni välja ett bemanningsföretag för sjuksköterskor som har ett påtagligt och uttalat kvalitetstänk. På så vis slipper ni bli besvikna på hur det hela artar sig!

Bra bemanningsföretag för sjuksköterskor kvalitetssäkrar kandidater och uppdragsgivare

Ett bra bemanningsföretag för sjuksköterskor kvalitetssäkrar inte bara sina kandidater utan även sina uppdragsgivare. Med detta sagt kommer vi här fokusera på kvalitetssäkringen av kandidater. Denna ser bland annat ut enligt följande:

  • De utför en omfattande bakgrundskontroll. I samband med att bemanningsföretaget knyter till sig en viss konsult görs en omfattande bakgrundskontroll av personen ifråga. I denna process kontaktas bland annat tidigare arbetsgivare och andra referenser. Detta görs för att rekryteraren ska kunna bilda sig en bra uppfattning om personen och dennes kompetens samt lämplighet.
  • De ställer många olika frågor till sina kandidater. En annan del i rekryteringsprocessen består i att ställa en rad olika frågor till kandidaterna. Även detta görs i syfte att kartlägga kandidaten och få en så komplett och rättvisande bild av personen som bara är möjligt.
  • De är vaksamma på röda flaggor och andra varningssignaler. Ibland kan det hända att rekryteraren intervjuar en kandidat som helt enkelt inte visar sig vara lämplig för den tilltänkta rollen. Därför har bemanningsföretagets rekryterare alltid huvudet på skaft och är uppmärksamma på eventuella röda flaggor eller andra varningssignaler som identifieras.
  • De gör allt för att hitta den perfekta matchningen. Ett bra bemanningsföretag för sjuksköterskor jobbar även aktivt för att hitta den perfekta matchningen. Detta för att säkerställa att såväl konsulten som ni som uppdragsgivare blir nöjda med hur uppdraget artar sig. Ni vill trots allt kunna hyra in kompetenta konsulter som kommer in på arbetsplatsen och kan göra skillnad. Och konsulterna vill komma till uppdragsgivare som erbjuder dem ett givande arbete och den uppbackning som behövs. Därför är kvalitetssäkringen av bägge parter lika viktig.